Aanmelden nieuwe leden jeugdvoetbal Netersel/Casteren

Momenteel zijn we al aan het kijken hoe de nieuwe team-indeling voor het aankomend seizoen eruit

zal komen te zien.

Om zeker te zijn dat we je niet vergeten met de nieuwe team-indeling verzoeken we je voor 19 april op te geven

bij Bart Sterken, tel: 682191 of Cees Alemans, tel:681556.

Dit kan al vanaf een leeftijd van 5 jaar, ook zijn er mogelijkheden om al een training te volgen.

Opgeven kan je ook via de mail c.alemans@upcmail.nl   of    b.sterken@chello.nl

 

Mocht je besluiten te willen stoppen met voetballen dan verzoeken we je dit ook voor 19 april door te geven

aan Bart Sterken, tel: 682191 of Cees Alemans tel:681556.